Langkah-langkah membuat repot polis

Masukkan butiran pengadu. Identiti pengadu warganegara/penduduk tetap akan disemak dengan Jabatan Pendaftaran Negara.
Masukkan butiran kejadian.
Masukkan keterangan kejadian.
Perakuan repot yang akan dihantar ke PDRM.
Mencetak repot dan Sijil 90A.

Jika terdapat sebarang masalah semasa menggunakan e-Reporting PDRM, sila emel kepada pihak Helpdesk IT PDRM :
Emel ereporting@rmp.gov.my