e-Reporting

Ini adalah satu inisiatif Polis Diraja Malaysia untuk memudahkan orang awam membuat repot polis secara online melalui Internet.
Kemudahan ini disediakan khas untuk membuat laporan polis bagi kes kehilangan dokumen atau barang yang tidak berkait dengan jenayah.
No. Kad Pengenalan Baru  :
Katalaluan  :
Peringatan : Hanya laporan polis di kawasan Balai Polis Kuala Lumpur.